Wszystko na temat
otwartych funduszy emerytalnych

Więcej pytań i odpowiedzi

Co to jest otwarty fundusz emerytalny (OFE, 2 filar)?

Otwarty fundusz emerytalny (inne nazwy: fundusz emerytalny, OFE, drugi filar) jest częścią systemu emerytalnego, z którego w przyszłości będzie wypłacana emerytura.
Do otwartego funduszu emerytalnego co miesiąc ZUS przekazuje część Twojej składki na ubezpieczenie społeczne (od 1 maja 2011 jest to 2,3%), którą do ZUS odprowadza pracodawca.

Pieniądze do OFE wpłaca wyłącznie ZUS. Klient nie może nic wpłacić sam.

W Polsce system emerytalny oparty jest na trzech sposobach (filarach) gromadzenia środków na przyszłą emeryturę:

 • I filar to ZUS (jest obowiązkowy). ZUS jest tylko jeden - nie masz wpływu na jego wybór.

 • II filar to otwarty fundusz emerytalny OFE (jest obowiązkowy) dla osób urodzonych po 31.12.1968r. MUSISZ go wybrać.
  [jak wybrać fundusz?] .

 • III filar (jest nieobowiązkowy) są to wszystkie inne metody odkładania kapitału na emeryturę.

[powrót do listy pytań]

Kto musi wybrać otwarty fundusz emerytalny?

Do otwartego funduszu emerytalnego musi zapisać się każda osoba urodzona po 31.12.1968r., za którą jest odprowadzana składka emerytalna do ZUS.

Przykład:

 • pracuje na umowę o pracę,

 • pracuje na umowę zlecenie,

 • odbywa płatny staż,

 • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

[powrót do listy pytań]

Kiedy należy zapisać się do Otwartego Funduszu Emerytalnego OFE?

Zgodnie z ustawą fundusz emerytalny OFE powinno się wybrać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pierwszej pracy. W praktyce jednak na wybór jest więcej czasu.

Osobom, które nie wybiorą OFE, zostanie losowo przydzielony jeden z funduszy emerytalnych działających na polskim rynku (zgodnie z ustawą trzy największe fundusze emerytalne nie biorą udziału w losowaniu), dlatego nie wolno poddać się losowaniu!

Jeżeli pracujesz i nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego, powinieneś to zrobić teraz. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się jak zapisać się do funduszu.

[powrót do listy pytań]

Jak najlepiej wybrać otwarty fundusz emerytalny?

PortalFinansowy.pl wybiera najlepsze fundusze emerytalne, podsumowując niezależne rankingi.

Przy wyborze funduszu należy brać pod uwagę:

 • stabilność inwestowania funduszu emerytalnego,

 • wyniki inwestycyjne w średnim i długim okresie,

 • koszty i opłaty,

 • jakość obsługi Klienta przez fundusz emerytalny.

Ewentualnie dodatkowo:

 • doświadczenie funduszy emerytalnych na rynkach finansowych,

 • wielkość funduszu emerytalnego,

 • ilość członków,

 • ocenę funduszu emerytalnego przez niezależnych ekspertów i instytucje.

[powrót do listy pytań]

Jak najłatwiej i najszybciej zapisać się do funduszu emerytalnego?

Kliknij tutaj aby zobaczyć najszybsze i najlepsze sposoby przystąpienia do funduszu emerytalnego.

[powrót do listy pytań]

Otrzymałem od ZUS wezwanie do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym. Co powinienem zrobić?

Po rozpoczęciu pracy każdy musi wybrać otwarty fundusz emerytalny. Jeżeli ZUS przesłał upomnienie zatytułowane "wezwanie do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym" (zobacz wezwanie) oznacza to, że nie dokonałeś wyboru OFE, a pracujesz lub pracowałeś.

Jeżeli otrzymałeś od ZUS list, powinieneś natychmiast wybrać otwarty fundusz emerytalny aby nie być poddanym losowaniu. W losowaniu nie biorą udziału 3 największe fundusze, dlatego nie warto czekać. Zapisanie się do funduszu emerytalnego może zająć Ci 3 minuty i nic nie kosztuje. Zobacz jak się zapiać do OFE.

[powrót do listy pytań]

Czy można zmieniać otwarte fundusze emerytalne i jak to zrobić najłatwiej?

Tak, istnieje możliwość zmiany otwartego funduszu emerytalnego. Następuje to przez zawarcie umowy z nowo wybranym OFE.

Od 1 maja 2011 zmiana OFE jest bezpłatna niezależnie od stażu członkowskiego. Dlatego zawsze warto zmienić OFE na lepszy. Zobacz jak zmienić OFE.

[powrót do listy pytań]

Czy studenci mogą być członkami otwartych funduszy emerytalnych?

Tak. Każda osoba, która nie ukończyła 50 roku życia oraz wykonuje działalność zarobkową, objętą obowiązkiem odprowadzenia składki do ZUS, może i ma obowiązek zapisać się do otwartego funduszu emerytalnego OFE. Dotyczy to również studentów, którzy pracują i z tego tytułu odprowadzana jest za nich składka na ubezpieczenie emerytalne (zawsze, gdy została podpisana umowa o pracę) lub na własny wniosek zostali dobrowolnie objęci ubezpieczeniami.

[powrót do listy pytań]

Jakie są korzyści z uczestnictwa w funduszach emerytalnych?

Do korzyści z przystąpienia do Funduszu należy zaliczyć:

 • pieniądze w OFE są inwestowane, Klient uzyskuje wysokie stopy zwrotu,

 • indywidualne konto, o stanie którego Członek będzie regularnie informowany,

 • fakt, ze składki do Funduszu stanowią część środków, które pracodawca wpłaca do ZUS, Klient nie angażuje swoich oszczędności na ten cel,

 • środki zgromadzone na koncie podlegają dziedziczeniu, nigdy nie przepadają.

[powrót do listy pytań]

Więcej pytań i odpowiedzi